Izskolotais vērsis.

5. A. 1675. J. Siltums no A. Bērziņa Smiltenē. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, III, 88, 2872.

Kāds rīdzinieks apsolījis iemācīt zemnieka vērsīti runāt, lai tikai dodot līdzi uz Rīgu. Zemnieks arī iedevis. Pēc kādiem gadiem zemnieks brauc uz Rīgu savu radību apraudzīt. Uz kādām durvim tas ierauga uzrakstu: "Policists Vērsītis." Zemnieks iet iekšā un redz, ka pie galda sēd smalks kungs. Zemnieks šo notur par savu vērsīti un runā: "Ak tu, manu vērsīti, kāds nu tu esi kungs! Atminies, ka es tevi mājā ēdināju ar sēnalu putriņu." Policists par apvainojumu sastādījis protokolu.