Čigāns grib zirgu atradināt no ēšanas.

1. A. 1682. P. Šmits Raunā.

Čigāns dzirdējis, ka dakteris ieteicis vienam slimniekam atradināties no liekas ēšanas. Čigāns nu nodomājis arī savu zirgu atradināt no ēšanas. Viens saimnieks, kas zinājis par šo čigāna nodomu, prasījis reiz tam: "Vai atradināji zirgu no ēšanas?"

Čigāns atbildējis : "No dzeršanas jau atradināju un būtu atradinājis arī no ēšanas, bet maita nosprāga."