Malēnieši Rīga.

5. A. 1683. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 63 gadi vecā Jēkaba Pujiņa Smiltenē.

Vecos laikos piebaldzēni jau braukāši pa tirgiem jērus pirkdami un no tā laika piebaldzēnus saukā par jēru kupčiem.

Diu jēru kupči aizbraukuši uz Rīgu, izandelēši jērus un tā abi iegāši glaunā viesnīcā un pastellēši ēst. Kas tur nu bīš un kā tur nu bīš, bet gaļa bīsi un sinepes ar klā. Bet jēru kupči nezināši no sinapēm ne krustīties un vienc sažiekāš seu uz kumāsa skaudīgu kā(r)tu sinapu un grūdis mutē. Bet kā kumāss mutē, tā mute vaļā vie palikusi.

Nu piebaldzēnc pā(r)bijies un domāš, ka šim tik un tā beigas vie būs un kliedzis otram piebaldzēnam:

"Andža, brāl', gādā par sievu un bērniem, ģikc mutē!"