Kas man būtu jāsaka.

5. A. 1696. Anna Rimīcāne, Daugavpils Kalupes pagastā, J. Rupjā kr.

Vīns natiklis cylvāks gribēja atrast daudz naudas. Jis; īdams pa lelceļu, atroda vīnu kapeiķu un soka, īdams tuoļuok: "Dūd, Dīveņ, vairuok, dūd; Dīveņ, vairuok!" un īt tuoļuok.

Te jis īt cauri kuodam veiram, kuŗš ar vuoteļom sarauts guļ lelceļa gruovē. Natiklis cylvāks, nikuo slykta nadūmnodams, īt cauri, sacēdams: "Dūd, Dīveņ, vairuok!"

Veirs, dūmuodams, ka natiklis cylvāks grib, lai jam vairuok vuoteļu byutu, tryukuos ar visom vuoteļorn nu gruovja, sasyt šū natiktu cylvāku un soka: "Sok' tai: Dūd Dīvs, ka izgaistu!"

Natiklis cylvāks, īdams tuoļuok, soka: "Dūd Dīvs, ka izgaistu!" un sateik kaidu zemnīku, kurs sēja zierņus. Zemnīks, izdzierdis šūs vuordus, svīda zemē sātuvi, natikli cylvāku otkon sasita smagi un soka: "Sok' tu tai: "Dūd, Dīvs, ka nu teiruma kulā un nu kula klētē!"

Natiklis cylvāks ar' tū dora un īt sacēdams : "Dūd, Dīvs, ka nu teiruma kulā un nu kula klētī!"

Te natiklis cylvāks redz pažaru, kur daga pierts teiruma molā. Īdams cauri soka: "Dūd, Dīvs, ka nu teiruma kulā un nu kula klētē!"

Pažarnīki jēme, un sasyta natikla cylvāku un soka: "Sok' tu tai: "Dūd, Dīvs, ka apdzystu!"

Tagad natiklis cylvāks īt tuoļuok un soka: "Dūd, Dīvs, ka apdzystu!" un sateik gonu, kurs vysu dīņu sal kūpā un navar īkurt gunis, nu cālas (veselas) serku pačkeņas palīk pādējuo, un dzierd, ka nazkas īdams cauri, soka: "Dūd, Dīvs, ka apdzystu!"

Gons tryukuos, ar puotogu natikli cylvāku otkon sasyta un soka: "Sak' tai: dūd, Dīvs, ka dagtu!"

Natiklis cylvāks, īdams tuoļuok soka: "Dūd, Dīvs ka dagtu!" Te jis īt cauri caur cysu stogu, uz kuŗa gulēja puiši, kurinuo damj un soka: "Dūd, Dīvs, ka dagtu!"

Puiši, šūs vuordus izdzierduši, tryukuos nu cysu stoga, sasyta otkon natikli cylvāku un soka: "Sok': dūd, Dīvs, ka nikuo nabyutu!" Natiklis cylvāks, īdams tuoļuok soka: "Dūd, Dīvs, ka nikuo nabyutu."

Jis radz, ka pi ceļa duorzā bitinīki sajāmuši bitys, un īdams cauri, soka: "Dūd, Dīvs, ka nikuo nabyutu!"

Bitinīki tyuleņ izskrēja nū duorza uorā, sasyta natikli cylvāku un soka: "Sok' tai: Dūd, Dīveņ, vairuok!"