Kas man būtu jāsaka.

14. A. 1696. V. Zacharska no J. Reča Silajāņu pag.

Vīnu reizi tāvs ar dālu pļuovja pļovā sīnu. Vokarā jī izkapšu nagribēja nest uz sātu, un tāvs pasacīja dālam ībuozt izkaptis kuorklu kryumā. Dāls aiznesja izkaptis, ībuozja kuorklu kryumā un aizklīdzja vysā golvā: "Tēt! Izkaptis te ībuožu!"

Tāvs soka: "Paklusiņam, dāls, vajag runuot, ka kaids ļauns cylvāks naizjem jū!"

Tad jī aizguoja uz sātu. Reitā otkon atguoja pļautu un dāls naatradis izkapšu kuorklu kryumā paklusiņam soka tāvama: "Tēt! Izkapšu nav!"

Piezīme. Šis ir gan cits joku stāsts, bet pēc kopējas idejas var tikt še ievietots. Interesants še ir tas fakts, ka ķīniešiem ir gluži tāds pats joks par lāpstu. P. Š.