Dots devējam atdodas.

4. A. 1735. T. Pūriņš, Asares pag. P. Birkerts. Latvju t. anekdotes, II, 325, 2076.

Viens nabags aizgājis pie sava mācītāja un teicis: "Kungs, kā lai es tieku bagāts?" Mācītājs atbildējis: - "Dodi tam Kungam, tas atdos dubultīgi!"

Nabagam bijusi viena govs. Tas to govi aizvedis pie mācītājatāja un atdevis. Mācītājam arī bijusi viena govs. Nabaga un mācītāja govis saradušās.

Reiz - kā gadījies, kā ne - abas govis atnāk pie nabaga. Nabags domā: "Tagad tas Kungs man atdeva dubultīgi."