Nelaimīgais jauneklis.

2. A. 1775. Skolnieks Latgalē. N. Rancāna kr.

Reiz dzīvojis viens jauns cilvēks, kas ļoti gribējsi precēties. Tēvs viņam iedevis divi simti rubļu naudas, lai braucot precībās. Vienu reizi viņš aiziet uz vienām mājām, kur dzīvo daudz meitu. Precībās aizgājis, viņš priecājas, ka viņam esot sudraba pils, un viņš gribot sev dabūt līgavu. Meitas, redzēdamas tādu bagātnieku, sataisa vakariņas un lūdz, lai nākot vakariņās. Brūtgānam tā ēst gribas, ka nemaz nevar ciest, bet viņš izliekas, ka esot nesen paēdis un atsakās no vakariņām. Meitas, daudz ko neievērodamas, uzaicina, vai viņam gribēties iet gulēt. Brūtgāns atbild, ka vēlētos gan, jo viņš esot ļoti lielu gabalu nogājis Meitas pataisa uz grīdas gultu un aizlaiž brūtgānu gulēt. Meitas sāk savā starpā strīdēties, kuŗai nu pirmajai kristu tas brūtgāns.

Aizgāja visi mājas ļaudis gulēt, bet tikai brūtgāns palika nomodā un domāja, kur varētu dabūt ko ēst. Viņš mudīgi uzceļas no gultas un pieiet pie skapja, kur viņš bija pa dienu redzējis kādas ēdamas lietas. Skapi atvērdams, viņš redzēja, ka tur atrodas medus un svaigi pīrāgi. Ko nu vairāk bēdāties? Nu tik ēst, cik tik lien. Bet par nelaimi viens mājinieks pa miegam aizkāsējas. Brūtgāns ļoti uztraucies un, no skapja bēgdams, bija aizķērusies aiz krampja bikšu poga un nevilšus skapis bija uzgāzies pašam virsū. Trauki plīsa un piens lija pa malu malām. Brūtgāns no bailēm aizskrēja uz savu gultu un apgūlās. Mājas ļaudis visi uztraukušies no lielā rībiena un apskatās, kas tur par lielu lērumu noticis. Apskatās: viss skapis sasists ar visiem traukiem. Saimnieks saka: "Tas par traku, visas durvis ir cieti un skapis apgāzies, te vajaga būt daudz velniem. Sanāciet ar rungām sist velnus."

Izmeklē visas malas, bet neviena velna neatrod. Saimniece saka, lai pieejot, otrā istabā pie brūtgāna, vai tas neesot kaut ko redzējis. Saimnieks paņem rungu un iet skatīties. Kas, tas? Viss brūtgāna deķis aplijis ar rūgušu pienu. "Še ir tas sātāns, ko mēs meklējam."

Saimnieks pasauc puišus un liek, lai iesloga to rijā līdz rītam. Brūtgānu saņem cieti un aizved uz riju, lai rītā varētu aizvest uz tiesu. Brūtgāns pa riju staigādams, ļoti nobīdies par savu nelaimīgo precību. Dzird, ka viens pa riju staigā un taisni nāk uz viņu virsū. Brūtgāns paņem rungu un liek tam velnam par galvu. Nobļaujās vien, viens velns pagalam. Pēc brītiņa dzird atkal ka nāk viens velns viņam virsū. Paņem bomi, un kā lika pa galvu, gatavs atkal otrs velns.

Uzausa gaisma, un nu brūtgāns ieraudzīja, ka viņš nositis velna vietā divus teļus,. Ko nu darīt? Jāpaskatās, kā un kur varētu izbēgt. Ierauga, ka rijas lodziņš ir caurs, paņem bomi izsit lodziņam rāmi un stiklu. Un nu brūtgāns mudīgi izlīda pa lodziņu laukā un laimīgs devās pasaulē meklēt citu laimi.