Mācītājs, sprediķi sakot, lād.

1. A. 1785. K. Apfelbaums Talsos. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 500, 2447.

Jelgavas mācītājs Konrādijs. uz baznīcu iedams, iebāzis ķešā desas gabalu. Suņi to reizu reizēm jau paraustījuši pie svārku piedurknes, jo redzējuši desas gabalu. Iegājis baznīcā un uzkāpis kancelē, mācītājs aizmirsis grāmatu. Ķesteris to paraustījis pie svārku stūŗa. Mācītājs domājis, ka tas ir suns, tad iesaucis: "Se, tad baznīcā nebūs miera no tevis!"