Mācītājs, sprediķi sakot, lād.

4. A. 1785. C. A. Jūgs no 64 g. v. P. Jūga Valkā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 364, 2206.

Viens mācītājs bijis ļoti resns. Lai karstā vasaras laikā justos drusku vēsāki, viņš nometis bikses. Draudzes skolnieki to dabūjuši zināt un nolikuši kādu svētdienu uz kanceles grīdas lapseņu punduri. Kāpjot kancelē, mācītājs pa paradumam, nometis bikses. Pa sprediķa laiku tas uzkāpis lapseņu pundurim virsū. Lapsenes palīdušas zem talāra un sākušas mācītāju stipri dzelt. Uz augšu lēkdams, mācītājs nelabā balsī kliedzis: "Tie ļaunie gari mani moca!"

Piezīme. Līdzīgus jokus par bitēm lapseņu vietā ir uzrakstījuši B. Riekstiņš no V Actiņa Madonas apr. Cesvaines pag. (L. t. a. II, 419, 2355) un A. Pāvule no Slokas (L. t. a. II, 420, 2356). Vēl ko līdzīgu par lapsenēm ir uzrakstījis F. Miķelsons Ainažos (L. t. a. II, 428, 2379). P. Š.