Mācītājs sprediķa laikā dzer.

1. A. 1827. P. Šmits Raunā.

Viens mācītājs bijis liels dzērājs un pat sprediķa laikā kāpis no kanceles un gājis uz gērbkambari iedzert savu mēriņu brandvīna. Aizejot, viņš sacījis: "Īsu brīdi jūs manis neredzēsit, bet vēlāku atkal redzēsit."