Kas ir pasaule ? Tīrais sviests.

1. A. 1836. Anna Kalniņa Jaunpiebalgā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 355, 2175.

Reiz viens mācītājs sitis dūri uz galda un prasījis mācības puišiem: "Kas ir pasaule?"

Bet galds bijis nosmērēts ar sviestu. Mācītājs atrāvis dūri, paskatījies un it kā atbildes vietā iesaucies: "Tīrais sviests!" Pēc tam mācītājs sadusmojies, sitis otrreiz dūri vēl stiprāk

uz galda un kliedzis: "Kas to pasauli radīja?"

Atrāvis atkal roku atpakaļ, apskatījies un noteicis atbildes vietā: "Palaidņa puikas!"

Piezīme. Līdzīgus variantus ir vēl uzrakstījuši: Erna Skuja Rīgas jūrmalā (L. t. a II 355 2176) un N. Kalniņš no 60 g. v. M. Kalniņas Suntažos (L. t. a. II, 365, 2208). P. Š.