Mācītājs izsauc svēto garu.

1. A. 1837. Miķelsonu Pēteris no 60 g. veca P. Kāpostiņa Koknesē.P. Birkerts, Latvju t. anekdotes II, 371, 2225.

Viens mācītājs gribējis baznīcēniem iedvest lielu cienību pret sevi. Tas teicis, ka nākošu svētdienu izsaukšot baznīcā svēto garu. Kad viņš saukšot: "Svētais gars, parādies!" tad svētais gars baloža veidā parādīšoties. Nākošu svētdienu baznīca pilna ar ļaudim. Mācītājs uzkāpis kancelē un saucis: "Svētais gars, parādies!" Sauc vienu reizi, sauc otru un trešo reizi, bet svētais gars nerādās. Tik ķesteris pabāž gar kanceli galvu un saka mācītājam: "Kaķis apēdis!"

Mācītājs bija iedevis ķesterim balodi, ko palaist, bet kaķis to apēdis.

Piezīme. Tādu pašu joku vēl uzrakstījuši : A. Belte Džūkstē (L. t. a. II, 372, 2227), Vilma Eļļuka Lielzalvē (II, 373, 2230) un A. Lasis Liepupē (II, 372, 2229). Tālivalds Mālnieks raksta no 67 g. v. J. Mālnieka Lubānā, ka balodis pasprucis (II, 371, 2226). J. Lūsis no Sātiņu pagasta raksta, ka balodi seski apēduši (Il, 372, 2228). P. Š.