Lejputrija.

1. A. 1930. P. Šmits Raunā.

Tālu pasaules malā ir viena laimes zeme, ko sauc par Lejputriju. Cilvēki tur dzīvo gluži bez kāda darba. Cepti putni tur Laižās pa gaisu, pa upēm tek piens un drēbes karājas mežā pa kokiem. Katrs var ņemt, kas vien pašam patīk. Vajag tikai atplēst muti, ka tur jau ieskrien vai kāds cepts putns, vai arī ābols. Jo tur slinkāks ir kāds cilvēks, jo lielāks ir viņam gods. Nav tomēr tik viegli tikt šajā brīnumu zemē, jo viņai priekšā stāv lieli putras kalni. Kas tur grib tikt iekšā, tam jāizēdas caur putras kalniem.

Piezīme. Šī ir laikam Grimma pasaka, kas izptatīta ar «Skolas maizi», bet jau manas bērnības laikā Lejputrija tika bieži daudzināta (Ievads 117. 1. p.). P. Š.