Savādie vārdi.

1. A. 1940. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. L. P. I, 114, 80.

Vienam tēvam ir trīs dēli: vienu sauc Gaišo, otru Tumšo un trešo Diezgan. Kādu dienu tēvs vada Gaišo uz pagrabu pēc piena, bet Gaišais atnāk bešā un saka: "Tēt, nevaru piena dabūt, jo man pagrabā nav diezgan gaišs!"

Tēvs nu vada Tumšo; bet Tumšais tāpat atnāk atpakaļ sacīdams: "Tēt, nevarēju piena dabūt, jo man pagrabā pārlieku tumšs ! "

Tēvs nu vada Diezgan uz pagrabu; bet Diezgan tik atnes vienu kaŗoti un saka: "Tēt, vairāk nevarēju dabūt, te jau jums arī būs diezgan!"

Piezīme. Šis joku stāsts mums atgādina ķīniešu anekdoti par trim dēliem no kuŗiem Smiekls vairāk padarījis par Vecumu, kamēr trešais brālis, Zinātne, nav it nekā izdarījis. P. Š.