Kurš tas slinkākais?

1. A. 1950. K. Jurģis Jaun - Rozē. L. P. V, 289 (126).

Viens ķēniņš saka uz saviem dēliem: "Es esmu vājš un drīzi miršu; kuŗam lai jums valdību atdodu?"

"Man, man!" visi trīs reizē iesaucās.

"Jā, kuŗam tad? Visi gribat! Tā tas neiet; bet es teikšu: kuŗš no jums tas slinkākais, tas dabūs."

‘"Es esmu tas slinkākais, tēt!" vecākais dēls iesaucās, "jo gulot man netīk ne acis aiztaisīt."

Nekā! es esmu slinkākais!" otrs dēls ieteicās, "jo ja es ugunī, "

sēdētu un man jau pat drēbes degtu, ir tad nevirstos nost - labāk lai sadegu uz vietas."

Nekā! esi esmu tas slinkākais!" trešais dēls atteica, "ja mani " kārtu un dotu nazi saiti pārgriezt, ir to es nevīžotu."

"Tev pieder valdība, trešajam; tu esi visslinkākais!" tēvs izsprieda.