Kā kalps peles ķēris.

1. A. 2011. Jānis Ābels 1864. g. Vekšos. A. Bīlenšteina kr. L. P. VI, 354, 92. M. Bohm, Lettische Schwānke, 6, 6.

Saimniekam bijis tāds kalps: kad brokastu paēdis, tad arvisenu pazudis. Un tā daudz reizu jau darījis. Bet vienu reizi meklējis, kur šis ir? Atradis: kūts augšā, salmos. Šis nometies uz ķepām (četrrāpus), kad saimnieku padzirdējis un tā stāvējis, lai neizskatītos itkā viņš būtu nācis gulēt.

Saimnieks vaicājis: ko šis te darot? Atbildējis: peles ķeroti! Saimnieks prasījis: cik esot saķēris?

Atbildējis: "Kad to saķeršu, uz ko nu glūnu un vēl vienu, tad divi peli būšu saķēris."

Tad zemnieks izmiekšķējis tam muguru un aizvadījis pie darba.