Kā kalps peles ķēris.

2. A. 2011. K. Ritene Nīca K. Lielozola kr.

Viens puisis salīdzis pie saimnieka par kalpu, bet saimnieks neļāvis tam vasaru dienvidu gulēt. Bet nu kalps pazudis katru pusdienu pēc ēšanas. Reiz saimnieks gājis skatīties, kur šis īsti paliekot. Tā nu viņš redz, ka kalps aiziet uz stalli, bet saimnieks iet tam klusām no pakaļas. Kalps pamanījis, ka saimnieks nāk, nometies uz staļļaugšas četrrāpus sienā. Saimnieks pieiet klāt un prasa: "Ko tu te dari?"

Kalps atbild: "Ko daru? Peles ķeŗu." Saimnieks jautā: "Cik tad tu esi jau noķēris?"

Kalps atbild: "Kad es šo noķeršu, uz kuŗu nupat glūnu, un vēl vienu, tad man būs jau divas."