Pasaciņas bez gala.

5. Siseņi

P. Šmits Raunā.

Viens kungs uztaisījis lielu klēti un piebēris to pilnu ar kviešiem. Te atnāca viens sisenis un iznesa vienu graudu. Tad atnāca cits sisenis un iznesa vienu graudu. Tad atnāca atkal cits sisenis un iznesa vienu graudu u. t. pr.