Kādēļ mazi bērni neiet kājām.

2. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Tanīs sešās dienās, kad Dievs kustoņus radīš, tad viņš, kuru radīš, sviedis pār jumtu, un visi krituši uz kājām. Tādē(ļ) visi kustoņi, kas piedzimst, tūlī kājās ceļas un kājām iet. Bet cilvēku viņš radīš un nav pār jumtu sviedis, tādē(ļ) cilvēka bērns neiet kājām, kad piedzimst.