Kādēļ mazi bērni neiet kājām.

4. J. Sīmenovs Dolē. Brīvzemnieka kr. LP. VlI, Il, 48,1a.

Kad pirmai sievai bija piedzimis maziņais, tad Dievs sacījis: «Met bērnu jumtam pāri, tas tūliņ nostāsies uz kājām!» Bet sieva neklausījusi Dievam un nemetusi. Dievs tad sadusmojies un sacījis: «No šīs dienas katra sieva nēsās savu maziņo veselu gadu uz rokām! »