Kādēļ mazi bērni neiet kājām.

9. Fr. Kurāts no 45 g. v. M. Kurātes Talsu apr. Valgales pag. Teikas par Dievu, 91, 119.

Vecos laikos bērni tūliņ pēc piedzimšanas staigājuši. Vienai slinkai sievai piedzimis bērns. Vienā ziemas vakarā sieva dzirdējusi, ka pie durvīm kāds dauzās. Šī pati bijusi tik slinka, ka nav vīžojusi iet attaisīt durvis, bet sūtījusi mazo bērnu Nu ienācis vecs vecs vīriņš ar garu baltu bārdu. Tas sievai teicis: «Tālab ka tu esi tik slinka, uz priekšu vairs mazie bērni nestaigās!» To teicis, viņš pazudis.

No tā laika bērni vairs tūliņ pēc piedzimšanas nestaigā.