Kauns.

Kārlis Skujiņa Smiltenes pagastā.

Agrāk cilvēkim nevienam neesot bīš kauna. Reiz Dies sadomāš dot cilvēkim kaunu un braucis ar baltu aunu to dalīdamš. Tie cilvēki, kas bīši mājā, dabūši kaunu, bet kas nebīši, palikuši bešā. Tādēļ vēl tagad par nekaunigim cilvēkim saka:

«Tas nav bīš mājā, kad kaunc dalīts.»

Piezīme. Gluži tādu pašu teiku esmu arī Raunā dzirdējis. P. Š.