Kā dažas tautas cēlušās.

1. M. Andžāne Ludzas apr. Šķaunes pag. Teikas par Dievu, 97, 128.

Sensenajos laikos dzīvoja viens dēds ar bābu. Viņiem bija vairāk kā simts bērnu. Dēds iesēja pupu, bāba zirni. Pupa un zirnis izauga līdz pašām debesim. Dēds ar bābu sarunāja kāpt debesīs: dēds pa pupu, bāba pa zirni. Dēds visus bērnus sabāza ūzās, un viņi kāpa. Pusceļā dēdam pārplīsa ūzas. Visi bērni viņam izbira no ūzām un nokrita zemē: cits še, cits tur. Kur kuŗais nokrita, tur tas izauga liels un nodibināja savu valsti, pats būdams par ķeizaru. Tā tie cilvēki izplatījās pa visu pasauli.