Kā dažas tautas cēlušās.

2. Skolnieks L. Zvirbulis Valmierā. Teikas par Dievu, 98, 129.

Kad Dievs bija radījis pasauli un tautas, vārdu tautām nebija. Viņš teicis, ka katrai tautai vajagot sava vārda, bet nav zinājis, kādu vārdu katrai tautai dot. Viņš teica, ka vārīšot ūdens katlu, tad zināšot, kā katru tautu saukšot. Pirmie atnākuši čigāni. Ūdeni vārot, ūdens čīkstējis. Dievs teicis: «Jūs sauks par čigāniem.» Latvieši bijuši beidzamie. Ūdens bijis izvārīts. Viņš teicis, kad metīšot putas zemē, tad redzēšot, kas būšot. Putām zemē krītot, iznācis: «Laks!» Dievs teicis: «Jūs Sauks par latviešiem.»

Tā Dievs iedevis katrai tautai savu vārdu.

Piezīme. Līdzīga teika ir arī igauņiem. P. Š.