Kā dažas tautas cēlušās.

3. J. A. Jansons no A. Zēberga Vandzenē.

Reiz Dievs ar Velnu gājuši gar jūrmalu. Velns lielījies, ka viņš visu varot iztaisīt, ko vien gribot. Iedami viņi ieraudzījuši govju mēslu čupu. Dievs sacījis, lai tad nu šis no tās uztaisot vācieti. Velns iesaucies: «Štē lor, vāciet!» Un tūliņ arī no mēslu čupas izlēcis vācietis ar īsām biksēm un aizskrējis prom.