Kā dažas tautas cēlušās.

4. Skolniece A. Melnbikse Valmierā. Teikas par Dievu, 98, 130.

Viens vecis Zilajā kalnā vārījis valodas. Dūmi, kas cēlās uz augšu, aptinās ap kalnu, un tādēļ vēl tagad izliekas, it kā; kalns būtu tīts zilā miglā. Putra jau bijusi gandrīz gatava, kad pienācis krievs. Putra vārījusies: «Blar-blar-blar». Pienācis vācietis. Tā kā putra jau bijusi gluži gatava, tad izklausījās, it kā tā teiktu: «Saksa, maksa, deič, peič».

Pēdīgi putra bija jāņem nost no uguns. Te pienāca vēl viens vīrs. Putru sviežot zemē, tā teica: «Lač.» No tā laika šo pēdīgi pienākušo vīru sauc par latvieti.

Piezīme. Vēl tādu pašu teiku ir uzrakstījuši K. Bukums Valmiera un B. Riekstiņš Cesvainē. Arī igauņiem ir tāda teika. P. Š.