Kā dažas tautas cēlušās.

9. G. Borozinska Borkovā.

Kad Pestītāju situši krustā, pagāni nolēmuši vēl vienu naglu dzīt Pestītājam caur sirdi. Kamēr pagāni dzinuši naglas caur rokām un kājām, čigāns nozadzis to naglu, kura bijusi nodomāta dzīt caur sirdi, un muša uzmetusies Pestītājam uz krūtim.

Pagāni sākuši nozagtās naglas meklēt, bet čigāns jau ar to bijis gabalā. Tad viņi ieraudzījuši mušu uz Pestītāja krūtim un noturējuši to par naglu.

No tā laika Dievs atļāvis čigānam zagt, kas tikai pagadās, un mušai no visa ēst.

Piezīme. Tādu pašu teiku esmu arī Raunā dzirdējis. P. Š.