Kā dažas tautas cēlušās.

10. K. Jansons Plāņos.

Čigāni esot cēlušies no tiem Vārava bērniem, kas žīdiem pakal dzīdamies, neesot Sarkanā jūŗā noslīkuši, bet krastā sākuši zirgus mīt. Noslīkušie ēģiptieši esot tie Vārava bērni, kas vēl tagad jūŗā dzīvojot.