Kādēļ sievietei nekad nav vaļas.

4. J. Ragainis no 80 g. v. A. Lankmanes Bērzaunes pag. Teikas par Dievu, 100, 133.

Saimniece cepusi maizi, kad iegājis Dievs un sacījis, lai atsēžoties, parunāšoties. Saimniece atcirtusi: «Man nav vaļas, man maize jāmīca.» Dievs novēlējis: «Lai tad tev arī nav vaļas? »

Un tā arī šo baltdien saimniecei nav vaļas.