Kādēļ sievietei nekad nav vaļas.

8. J. Rubenis Ērgļos.

Reiz gājis sievietēm garām kāds vecītis un prasījis, lai šim parādot ceļu. Sievietes atteikušas: «Ej vien, kur redzi, mums tagad nav vaļas ceļu rādīt.» Vecītis bijis Dievs un atbildējis sievietēm: «Ja tagad nav vaļas, tad lai arī nekad nav vaļas!»

Tad vecītis gājis pie puišiem ceļu prasīt. Puisieši teikuši: «Sapīposim vecīt, papriekšu, tad arī parādīsim tev ceļu!»

No tā laika vīrietim arvien ir vaļas uzpīpot, lai būtu nezin cik steidzams darbs priekšā. Sievietei turpretī vienmēr jākust bez apstāšanās kā ūdens zālei.