Kādēļ sievietei nekad nav vaļas.

10. «Austrums» 1893, nr. 3. LP. Vll, Il, 48, 1, 20.

Reiz sievas sēdējušas istabā, vērpdamas itin klusu. Te ienācis vecs nabags un lūdzis, kur piesēsties, bet sievas neatbild; lūdzis nodzerties - sievas, kā nerunā, tā nerunā. Beidzot nabags prasījis: kāpēc šīs tā klusējot? Dabūn atbildi: «Visu vajadzīgo izrunājām un tagad vairs nav ko runāt. Vecis devis padomu, lai aprunājot cita citu. Šis padoms sievām tā paticis, ka tās vēl tagad to cienī.