Kāpēc labībai tik īsas vārpas.

1. Mierkalnu Fricis Talsos. Jkr. IV, LP. VII, Il, 48, 1, 3a.

Pasaules iesākumā viss labības stiebrs bijis vārpā. Dievs sadusmojies par cilvēku nedarbiem un pārvērtis visu stiebru salmā. Nu nācis suns pie Dieva žēloties, ka tagad tam bads jāciešot Dievs apžēlodamies licis tik garai vārpai augt, cik garu stiebru suns spēšot mutē sakampt. Tādēļ suns labi jābaro un negaisā istabā jātur.