Kāpēc labībai tik īsas vārpas.

 

4. P. Lielupis Vecpiebalgā. Etn. I, 1891, 54. LP. Vll, II, 48, 1, 3c.

Kad cilvēki Dievu bijuši apkaitinājuši un šis viņus izdzinis no paradīzes dārza, tad suns gājis pie Dieva un lūdzis, lai liekot tik lietai vārpai augt, ka sniegtos viņam šķērsām pa muti, ko Dievs arī atvēlējis. Tā, ko cilvēks tagad ēdot, esot suņa dala.