Kāpēc labībai tik īsas vārpas.

8. J. Jansons no 52 g. v. T. Jansones Babītes pag. Teikas par Dievu, 83, 108.

Vecos laikos rudzi auguši ar septiņām vārpām uz viena stiebra. Cilvēks bijis slinks un nevīžojis novākt visu labību: bijis ļoti daudz graudu. Dievs to redzējis un teicis: «Ja tu nevīžo novākt labību, lai tad rudzi neaug vairs nemaz.» Rudzi neauguši. Tad aizgājis pie Dieva suns un lūdzies: «Ja nu tu negribi dot cilvēkiem labību, tad dod kaut vienu vārpu uz stiebra. Tā būs mana tiesa. » Dievs arī atļāvis sunim suņa tiesu.

No tā laika cilvēki iztiek ar suņa tiesu.