Kāpēc labībai tik īsas vārpas.

10. A. Medne no 49 g. v. A. Studentes Madonas apr. Patkules pag. Teikas par Dievu, 83, 109.

Senāk, kad rudzi auguši, vārpa augusi jau no apakšas un bijusi salma garumā. Maizes bijis papilnam. Reiz kāda dumja māte noslaucījusi ar maizes gabalu bērnam pakaļu. Dieviņš par to nodusmojies un pāris gadu nedevis nemaz maizītes. Tad sunītis, mēlīti izkāris, gājis pie Dieva lūgties, lai dodot kaut vai tik gaŗu vārpiņu, cik viņa mēlīte gara. Dieviņš devis arī.

Un tā ir suņa tiesa, ko mēs ēdam, un grēks ir sunītim nedot maizi.

Piezīme. Folkloras krātuvei ir vēl -piesūtītas deviņas līdzīgas teikas no dažādiem apgabaliem. P. Š.