Kāpēc labībai tik īsas vārpas.

16. A. Oša no D. Joāses Lubānā. A. Aizsila kr.

Sen, senos laikos, cilvēkiem bijis no labībām ļoti laba raža.

Viss stiebrs bijis noaudzis no augšas līdz pat lejai ar graudiem. Cilvēki nesapratuši, kur ražu likt. Beidzot nolēmuši no labības taisīt tiltus. Dievs par to ļoti sadusmojies un gribējis vairs neaudzēt nemaz labību. Bet beidzot apdomājies un sācis nobraukt graudus no apakšas uz augšu. Bet Māra bijusi žēlīgāka un aizķērusi pašā galā ar roku. Tas palicis nenobraukts.

Tāpēc tagad vārpa ir tikai Māŗas saujas gaŗumā.