Ēdieni.

4. I. Kažoka Lubānā.

Vecos laikos Dievs, pa zemi staigādams, piegājis pie ogotāja un prasījis, vai esot paēdis. Ogotājs atbildējis: «Ne ēdis, ne neēdis! »

Tā nu arī par ogām nolicis. Ja ogotājs būtu teicis, ka paēdis, tad tagad ar' varētu no ogām paēst.