Mājas lopi.

9. P. Šmits Raunā.

Viens vecs vīrī(n)c reiz gribēš par upi pārcelties un lūdziš zirgu, kas upmalā ēdis zāli, lei viņu pārnesot. Zirgs atbildēš: «Man nav vaļas, man jāēd.» Vīrī(n)c, kas bīš pats Dievs, sacīš: «Tad tev arī nekad nebūs vaļas paēst.» Turpat bīš arī viens vērsis, un Dievs tad lūdzis to, lai pārnesot. Vērsis paklausīš un pārnesis Dievu par upi. Dievs sacīš: «Par to, ka tu paklausīji, tu varēsi vienādi mierīgi ēst zāli, un tev nebūs nekāds darbs jāstrādā.» No tā laika zirgam nekad nav vaļas paēst, bet vēršam nav jādara nekādi darbi.