Mājas lopi.

24. J. Ramanis Bērzaunē. LP, V, 50, s.

Kad Dievs visus kustoņus jau bij radījis, tad kaķa vēl nebijis. Nu nosviedis savu cimdu zemē un no tā gadījies kaķis ar garu, garu purnu. Bet tāds purns nejauki izskatījies, tādēļ nocirtis purnu īsāku un radījis no nocirstā gabaliņa susuriņu. Tādēļ kaķis susuriņa neēdot, jo tas viņa paša purna gals.