Meža zvēri.

3. A. Miglava Rīgā Teikas par Dievu, 52, 63.

Agrāk vilkam bijis jāiet ganos. Reiz vilks, pārnākdams no ganiem, prasīja saimniecei ēst, bet saimniece maizes vietā tam iegrūda lizi rīklē. Vilks gāja Dievam sūdzēt. Dievs sacījis, lai ēd no ganāmā pulka. Vilks prasījis, kā lai jēlu ēd. Bet Dievs sacīja, lai ieņem trīsreiz mutē un lai saka: «Te cepts, te vārīts, te cepts, te vārīts», tad gaļa būs mīksta.

Tā vilks darījis tad un dara vēl vienmēr.

P i e z ī m e. Tādu pašu teiku vēl uzrakstījuši Kārlis Skujiņa Aumeisteŗos. J. Bērtulis Blomes pag.. M. Bērziņš Umurgas pag. un A. Oškalns Suntažu pag. P. Š.