Meža zvēri.

27. M. Bērziņš Umurgā. Teikas par Dievu, 56, 69.

Zaķis sūdzējis Dievam, ka viņam esot plāna āda un ziemā tam cieši jāsalstot. Dievs paklausījis zaķa lūgumu un tam devis deviņas ādas. Pēc dažiem nostāstiem Dievs devis zaķim septiņas ādas.