Meža zvēri.

30. I.iepsalu Jēkabs Koknesē. Etn. 1V, 1894. LP, Vll, Il. 56, 1, 6.

Trīs vīri iegājuši mežā malku cirst. Te uzreizi viens no viņiem ieraudzījis kuplā kokā sarkanu zvēriņu un tūliņ iesaucies: «Vā!»: Otrs atkal, trešajam vīram rādīdams, izsaucies: «Ve!» un trešais gandrīz reizē ar to: «Re!». Nu sākuši visi trīs, gudrot, kas tas par zvēru gan varot būt, bet neviens nezinājis tam vārdu. Beidzot visi trīs norunājuši zvēram dot vārdu, savus pirmos izsaucienu vārdus saliekot kopā: «Vāvere!» no kam iznācis vārds vāvere.