Putni.

12. J. Avotiņš Krustpilī.

Reiz aizsūtījis saimnieks uz tīrumu daudz sievietes no labības usnes izplūkt. Bet pats sācis art dārzā. Te pienāk viens vecītis, padevis dievpalīgu un prasa saimniekam: «Kas jums tur tīrumā tāds skaists?» Sievietes bijušas ģērbušās baltiem krekliem un melniem bruņčiem. Tad saimnieks atbild, ka tie esot starki. Vecītis redz, ka saimnieks to grib izjokot, un saka, lai ar tā būtu. Un sievietes paliek par starkiem, ar pus baltām pus melnām spalvām.