Putni.

13. M. Bērziņš Umurgas pag. Teikas par Dievu, 61, 77.

Pasaules sākumā Dievs radījis putnus un katram piešķīris savu balsi. Ar savām balsim tie visi slavējuši Dievu kā gudru radītāju, tik gulbis vien ne. Tas teicis, lai Dievs dodot viņam tikpat jauku balsi kā lakstīgalai, tad gan viņš pateikšoties. Dievs par to apskaities un gulbim noņēmis visas dziesmas, tik atstādams vienu, ar ko tas varētu apdziedāt savu nāvi priekš miršanas.

Vēl tagad visu mūžu gulbis pavadot klusumā, bet īsi priekš miršanas dziedot savas nāves dziesmu.