Putni.

15. Z. Liepiņš no E. Liepiņas, Salacā.

Reiz Dievs teicis uz pūci, lai viņa apstaigā visus putnus un pasaka, kurš putnu bērns esot vissmukākais. Pūce staigājusi ilgi, ilgi. Tad atgriezusies atpakaļ pie Dieva un teikusi, ka viņa bar savu bērnu vairs smukāka neatrodot.