Putni.

16. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, III, 101, 53.

Toreiz, kad putni bijuši radīti, tad krauklis nezin ko noziedzies pret radītāju. Radītāj nu nosodījis kraukli. Visi putni perināšot bērnus vasarā krauklim jāizperinot ziemā. Kad bērni nedēļas veci, tad krauklim lielās piektdienas rītu priekš saules lēkšanas jāpārnesot tik daudz jūras ūdens, ka bērniem nodzerties. Bet, ja dažu gadu gadoties, ka jūŗa viscaur aizsalusi un krauklim neiespējams ūdeni dabūt, tad viņa bērniem jāpaliekot par kovārņiem.