Putni.

19. A. Smilga Doles salā. Folkloras kr.

Svētais Pēteris un Mikola reiz sadomā un iet pie Dieva prasīt zirgus, jo Elijam pēc viņu domām esot daudz mazāk darīšanu, bet tas arvien braucot ar zirgiem. Dievs apžēlojas un iedod naudu, lai iet uz zemi nopirkt zirgus. Viņi nonāk zemē svētdienas vakarā un iet gar krogu. Caur logu redz, ka ļaudis dzer tādu brūnu un baltu šķidrumu. Pēteris, liels dzērājs būdams, uzaicina Mikolu iet iekšā apskatīties, vai viņš arī nedabūs ko iedzert. Iedzer vienu šņabi, otru un tā nodzīvo līdz rītam. Samaksā krodzniekam un mūzikantiem un ar to arī visa nauda pagalam. Pēteris bēdājas, ka jāiet bez zirgiem mājā. Bet Mikola, labs zaglis, iet uz ganību un nozog zemniekiem divus zirgus: vienu sev, otru Pēterim. Aizjāj pie Dieva. Dievs apskatās zirgus un saka, ka tie esot zagti. Pēteris uzstāj, ka pirkuši. Dievs liek atvest lieciniekus. Pēteris dabū dzeguzi un Mikola vārnu par lieciniekiem. Atved pie Dieva. Dievs noprasa dzeguzei, vai zirgs pirkts vai zagts.

Dzeguze atbild: «Kupil, kupil! (Pirka).»

Pēc tam prasa vārnai, tā atbild: «Kral, kral! (Zaga).» Par sodu dzeguzei brīvu dziedāt tikai no Juriem līdz Pēteriem, bet vārnai visu gadu.