Putni.

20. K. Plocins no 54 g. v. A. Makalānes Daugavpils apr. Teikas ar Dievu, 72, 92.

Sensenajos laikos Svētais Jānis gāja pa mežu. Gāja, gāja un piekusa, tad atsēdās atpūsties. Te viņš ierauga mežā zirgu, paņem to, uzsēžas virsū un jāj. Viņš jādams satiek Dievu, Dievs vaicā viņam: «Kur tu ņēmi šo zirgu?» Viņš nesaka nekā, bet Dievs zina pats. Dzeguze dzird, ka jau Jāņam slikti. Viņa saka: «Kupil, kupil.» Vārna dzird, ka dzeguze melo, viņa saka: «Kral, kral.»

Tādēļ dzeguze kūko tikai līdz Jāņa dienai, bet vārna dzied vienādi.