Putni.

27. Kārlis Skujiņa no M. Šveicares Lielvircavas pag.

Visi citi putni ejot, tik zvirbulis vien lecot, jo viņam esot sapītas kājas. Reiz zvirbulis lielījies, ka viņš ar mazo pirkstiņu nogāzīšot baznīcai torni. Dievs to dzirdējis un sapinis zvirbulim kājas. Tādēļ vēl šo balt dien, zvirbulim esot sapītas kājas.