Putni.

31. J. Avotiņš Krustpilī.

Reiz vārna, uz gŗūtām kājām būdama, žēlojas, ka zvirbulis - kur tik viņa sasalušā miežu stirpā ledu atcērtot - tūliņ piesteidzoties un graudu apēdot. Par tādu bezkaunību visi putni nosprieduši. ka zvirbulim jāsapin kājas. No tā laika ir zvirbuļiem sapītas kājas.